Growmasters van start

98

De medicinale cannabisteelt is steeds meer in opkomst en ook in Nederland lijkt het zijn vlucht te gaan nemen. Wie plannen heeft voor de teelt van medicinale cannabis in kas of teelthal, kan terecht bij Growmasters voor advies bij de ontwikkeling van deze ideeën.

Er zijn veel aanbieders en technische oplossingen om medicinale cannabis op een professionele manier te realiseren. Het Nederlandse Growmasters heeft een groot netwerk in de tuinbouwtechnologie en cannabisteelt en kan je dus perfect in contact brengen met de juiste partners om het project te realiseren. Belangrijke onderdelen als klimaat- en watermanagement krijgen de juiste aandacht. Ook wat betreft biologische teelt heeft Growmasters alle expertise in huis.
Is een businessplan gemaakt? Dan helpt Growmasters bij de realisatie en de contacten tussen alle technische partijen, totdat het project turnkey opgeleverd wordt.

Ga naar Bron